„გავაანალიზე, რომ თანამშრომლობისა და მოქალაქეების ფართო ჩართულობის გზით შესაძლებელია ისეთი სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელება და შედეგების მიღწევა, რომლებიც ცალკეული ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის რთული მისაღწევია“.

„რისი გვჯერა? რა ცვლილებების მიღწევა გვინდა? როგორ მოვიქცეთ ამ ცვლილებების განსახორციელებლად? მივხვდი, რომ თუ ამაზე პასუხი არ გვექნა, ერთობლივად ვერ ვიმოქმედებთ“.

„გავიაზრე, რომ გუნდურ მუშაობას მეტის მოტანა შეუძლია. ბევრად უფრო მიმზიდველია, როცა ერთი მიზნის მისაღწევად სხვადასხვა ჯგუფი ერთიანდება და ეს დიდი ძალაა“.

ეს არის  ტრენინგის მონაწილეთა შეფასებები.  დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის მორიგი მე-6 ტრენინგი 13-14 მაისს ჩატარდა თემაზე „კოალიცია და ქსელები“.  

მონაწილეები გაეცნენ სამოქალაქო აქტივისტების გაერთიანების ფორმებს, გუნდური მუშაობის დაგეგმვას და რესურსების სწორად განაწილებას.

ინფორმაცია რეალურ მაგალითებზე და პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე დაყრდნობით იქნა მიწოდებული. ინტერაქტიულმა მუშაობამ კი მონაწილეებს უშუალო გარემო შეუქმნა საკითხის უფრო კარგად გააზრებისთვის.

  

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

„მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში“ - ამ თემაზე ჩაუტარდათ ტრენინგი ქუთაისის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებს.

სამართლებრივი აქტები, თვითმმართველობის ფინანსური უზრუნველყოფის პრინციპები ევროპული ქარტიის მიხედვით, თვითმმართველი ერთეული და მისი უფლებამოსილებები ამ და მრავალ სხვა საკითხს შეეხო იურისტი თამარ ფაჩულია.

მონაწილეები გაეცნენ ძალადობის მსხვეპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრის ვებ-გვერდის მუშაობას https://sosfsokhumi.ge/

ასევე, ქალთა კლუბის ერთ-ერთმა მონაწილემ - ნათია ჯიმშელეიშვილმა ისაუბრა საკუთარ წარმატების ისტორიაზე, განვლილ გზაზე - თუ როგორ მიაღწია ყველაფერს. 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ქუთაისის, ხონის, წყალტუბოს, სენაკის და ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის ონლაინ ჩატარდა მეხუთე ტრენინგი თემაზე: „ადგილობრივი თვითმმართველობა და სამოქალაქო ჩართულობის ფორმები“.

მონაწილეები გაეცნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობებს, სამოქალაქო ჩართულობის ფორმებს. მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ, ჯგუფებში ემუშავათ საკითხებზე: რა უშლის ხელს სამოქალაქო ჩართულობას ადგილობრივ დონეზე; როგორ უნდა ამაღლდეს მოქალაქეთა მოტივაცია, რათა უფრო მეტად იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირებაში. დისკუსიის დროს მონაწილეებმა საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს ერთმანეთს.

მათი შეფასებით, სატრენინგო თემები მნიშვნელოვანი იყო:

„გავეცანი მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმებს. მსგავს ინფორმაციას ბევრი ადამიანი უნდა ფლობდეს.“

„ამ ცოდნას აუცილებლად გამოვიყენებ პრაქტიკაში. ვიგრძენი პასუხისმგებლობა, რომ უფრო მეტად ჩავერთო მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებში.“

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

მაისში დაიგეგმა ტრენინგები სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე. სწორედ ამის შესახებ მიეწოდა ინფორმაცია ხონის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებს. საინფორმაციო შეხვედრა ონლაინ ფორმატში ჩატარდა.

პროექტის ასისტენტმა ჯგუფს გააცნო ტრენინგების თემები, დაიგეგმა ჩატარების დრო. ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ ისინი დიდი ინტერესით დაესწრნენ აპრილში ჩატარებულ ოთხ ტრენინგს, ახალი ციკლიც საინტერესო და პრაქტიკულ თემებს მოიცავს და ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან სატრენინგო მუშაობაში.

 

პროექტი ხორციელდება

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან ონლაინ ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა. მონაწილეებმა ისაუბრეს აპრილში ჩატარებულ ტრენინგებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის წევრები სხვადასხვა ასაკის, პროფესიის და გამოცდილების ქალები არიან, ტრენინგზე განხილული თემები ყველასთვის ერთნაირად საინტერესო აღმოჩნდა. მათთვის სასიხარული იყო ინფორმაცია სატრენინგო ციკლის გაგრძელების შესახებ. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ტრენინგები მაისშიც ჩატარდება სამიზნე მუნიციპალიტეტების 50 აქტიური წარმომადგენლის მონაწილეობით.

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

„სტერეოტიპები და ტოლერანტობა“ - ამ საკითხებზე ჩატარდა ტრენინგი სოფ. დიდინეძის ახალგაზრდულ ჯგუფთან.

ეს არის ის თემები, რომლებსაც ხშირად ვეხებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა, ტერმინების ჭეშმარიტი მნიშვნელობა და წარმოშობის ისტორია ყველამ როდი იცის, სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრეს ფონდი „სოხუმის“ ტრენერებმა ლალი შენგელიამ და ანჟელა ჩიხლაძემ.

ბავშვების ჩართულობა ძალიან მაღალი იყო, ისინი აქტიურად ერთვებოდნენ პოლემიკაში და გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციას.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

სენაკის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან ონლაინ შეხვედრაზე მონაწილეებმა აპრილში გამართული ტრენინგები შეაფასეს და მიღებული ინფორმაციების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს:

„მე არ მაქვს შესაძლებლობა, ასეთი თემატური ტრენინგები მოვისმინო. ამიტომ ეს ჩემთვის არის კარგი შანსი, უფრო მეტად ვიყო ინფორმირებული“.

„ტრენინგების ციკლი დაგვეხმარება, რომ უფრო მეტად გავაქტიურდეთ და პრობლემების ადვოკატირებაში პრაქტიკულად ჩავერთოთ“.

შეხვედრის დასასრულს მონაწილეებს მიეწოდა ინფორმაცია ახალ სატრენინგო თემებზე. მათი თქმით, ტრენინგების დასრულების შემდეგ გაიზრდება მათი მოტივაცია, აქტიურად ჩაერთონ ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში.

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

28-29 აპრილს ონლაინ შეიკრიბნენ ხონის, წყალტუბოს, ქუთაისის, სენაკის და ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები. მათთვის ჩატარდა ორდღიანი  ტრენინგი თემაზე „ადგილობრივი ბიუჯეტი, სამოქალაქო ბიუჯეტირება.“  

სატრენინგო თემის განხილვა ინტერაქტიული ჩართულობით გაგრძელდა. ჯგუფურმა მუშაობამ და დისკუსიებმა მონაწილეებს ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა მისცა. უკუკავშირით დაფიქსირდა, რომ მონაწილეები პრაქტიკულად გამოიყენებენ მიღებულ ინფორმაციებს და აქტიურად ჩაერთვებიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საბიუჯეტო პროცესებში.

ამ ტრენინგით დასრულდა ერთთვიანი სატრენინგო ციკლი (4 ტრენინგი), რომელმაც ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები სათანადო უნარებით მოამზადა. ისინი აქტიურად იმუშავებენ სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან ადგილობრივ დონეზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის დანერგვისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

ქალთა ფონდი „სოხუმმა“ აქტიური მუშაობა დაიწყო უკრაინელი ლტოლვილების მხარდასაჭერად.

ჩვენს ბაზაში 61 ადამიანია, 23-მა მათგანმა უკვე დატოვა საქართველო. დარჩენილთაგან 4 ადამიანი ნათესავებთან ცხოვრობს, დანარჩენები ქირაობენ, ან არიან ნაცნობებთან, რომელთაც უსასყიდლოდ დაუთმეს საცხოვრებელი. ფეისბუქზე შექმნილია ჯგუფი, სადაც იკრიბება ყველა აქტუალური ინფორმაცია.

ქალთა ფონდ „სოხუმს“ კავშირი აქვს თბილისის ორგანიზაციასთან «Допомога Украине», მათ იციან იმ დახმარების შესახებ, რომლის გაწევაც ჩვენ შეგვიძლია. ისინიც გვიზიარებენ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს ჩვენთვის. ჩვენ ასევე ვუკავშირდებით ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას „მოწყალება“, რომელიც ჰუმანიტარულ ტვირთს ანაწილებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

უკრაინელი ლტოლვილების საჭიროებების შეფასების მიზნით გრძელდება ონლაინ ანკეტირება ფონდი „სოხუმის“ ფეისბუქგვერდზე. ყველას საჭიროება ერთმანეთს ჰგავს: საკვები პროდუქტები, ჰიგიენის საშუალებები, ტანსაცმელი.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image