შეხვედრები წყალტუბოს საინიციატივო ჯგუფებთან

წყალტუბოში ორი ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფია. ჯგუფების წევრებმა შეხვედრებზე საკუთარი აქტიურობის მაჩვენებელი განსაზღვრეს და სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარების ხელისშემწყობ ფაქტორებზე გაამახვილეს ყურადღება. გაიხსენეს სამოქალაქო აქტივიზმთან დაკავშირებული კონკრეტული შემთხვევები.

მათი აზრით, ახალგაზრდების ჩართულობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარებას საზოგადოებაში.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე მონაწილეებმა  მოისმინეს ინფორმაცია ანკეტირებაზე, რაც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ადამიანური უსაფრთხოების  ხარისხის და გენდერული საჭიროებების შეფასებას. კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემური საკითხები გახდება ადვოკატირების საგანი, რაც მომდევნო თვიდან განისაზღვრება საინიციატივო ჯგუფის ადვოკატირების გეგმით. 

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image