საინიციატივო ჯგუფების მუშაობა წყალტუბოში

ფონდი „სოხუმის“ ქვეგრანტების მხარდაჭერით წყალტუბოში ორი პროექტი დაფინანსდა. ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფები აქტიურად იწყებენ ამ მიმართულებით მუშაობას. პროექტები, რომლის რეალიზებასაც ახალგაზრდები გეგმავენ, მიზნად ისახავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდული ჯგუფების გააქტიურებას, მათ ინფორმირებულობას ეკოლოგიურ საკითხებზე, თვითმმართველობის პროგრამებზე და მათ ჩართულობას მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებში.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი ადვოკატირებას იწყებს პრობლემაზე: მოსახლეობის არაინფორმირებულობა ადგილობრივ პროგრამებზე. საერთო განხილვის შემდეგ დამტკიცდა ადვოკატირების გეგმა. სექტემბრიდან ადვოკატირებით განსაზღვრული აქტივობები დაიწყება.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image