„გავაანალიზე, რომ თანამშრომლობისა და მოქალაქეების ფართო ჩართულობის გზით შესაძლებელია ისეთი სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელება და შედეგების მიღწევა, რომლებიც ცალკეული ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის რთული მისაღწევია“.

„რისი გვჯერა? რა ცვლილებების მიღწევა გვინდა? როგორ მოვიქცეთ ამ ცვლილებების განსახორციელებლად? მივხვდი, რომ თუ ამაზე პასუხი არ გვექნა, ერთობლივად ვერ ვიმოქმედებთ“.

„გავიაზრე, რომ გუნდურ მუშაობას მეტის მოტანა შეუძლია. ბევრად უფრო მიმზიდველია, როცა ერთი მიზნის მისაღწევად სხვადასხვა ჯგუფი ერთიანდება და ეს დიდი ძალაა“.

ეს არის  ტრენინგის მონაწილეთა შეფასებები.  დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის მორიგი მე-6 ტრენინგი 13-14 მაისს ჩატარდა თემაზე „კოალიცია და ქსელები“.  

მონაწილეები გაეცნენ სამოქალაქო აქტივისტების გაერთიანების ფორმებს, გუნდური მუშაობის დაგეგმვას და რესურსების სწორად განაწილებას.

ინფორმაცია რეალურ მაგალითებზე და პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე დაყრდნობით იქნა მიწოდებული. ინტერაქტიულმა მუშაობამ კი მონაწილეებს უშუალო გარემო შეუქმნა საკითხის უფრო კარგად გააზრებისთვის.

  

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

ქუთაისის, ხონის, წყალტუბოს, სენაკის და ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის ონლაინ ჩატარდა მეხუთე ტრენინგი თემაზე: „ადგილობრივი თვითმმართველობა და სამოქალაქო ჩართულობის ფორმები“.

მონაწილეები გაეცნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობებს, სამოქალაქო ჩართულობის ფორმებს. მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ, ჯგუფებში ემუშავათ საკითხებზე: რა უშლის ხელს სამოქალაქო ჩართულობას ადგილობრივ დონეზე; როგორ უნდა ამაღლდეს მოქალაქეთა მოტივაცია, რათა უფრო მეტად იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირებაში. დისკუსიის დროს მონაწილეებმა საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს ერთმანეთს.

მათი შეფასებით, სატრენინგო თემები მნიშვნელოვანი იყო:

„გავეცანი მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმებს. მსგავს ინფორმაციას ბევრი ადამიანი უნდა ფლობდეს.“

„ამ ცოდნას აუცილებლად გამოვიყენებ პრაქტიკაში. ვიგრძენი პასუხისმგებლობა, რომ უფრო მეტად ჩავერთო მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებში.“

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

„სტერეოტიპები და ტოლერანტობა“ - ამ საკითხებზე ჩატარდა ტრენინგი სოფ. დიდინეძის ახალგაზრდულ ჯგუფთან.

ეს არის ის თემები, რომლებსაც ხშირად ვეხებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა, ტერმინების ჭეშმარიტი მნიშვნელობა და წარმოშობის ისტორია ყველამ როდი იცის, სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრეს ფონდი „სოხუმის“ ტრენერებმა ლალი შენგელიამ და ანჟელა ჩიხლაძემ.

ბავშვების ჩართულობა ძალიან მაღალი იყო, ისინი აქტიურად ერთვებოდნენ პოლემიკაში და გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციას.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

28-29 აპრილს ონლაინ შეიკრიბნენ ხონის, წყალტუბოს, ქუთაისის, სენაკის და ზუგდიდის დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები. მათთვის ჩატარდა ორდღიანი  ტრენინგი თემაზე „ადგილობრივი ბიუჯეტი, სამოქალაქო ბიუჯეტირება.“  

სატრენინგო თემის განხილვა ინტერაქტიული ჩართულობით გაგრძელდა. ჯგუფურმა მუშაობამ და დისკუსიებმა მონაწილეებს ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა მისცა. უკუკავშირით დაფიქსირდა, რომ მონაწილეები პრაქტიკულად გამოიყენებენ მიღებულ ინფორმაციებს და აქტიურად ჩაერთვებიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საბიუჯეტო პროცესებში.

ამ ტრენინგით დასრულდა ერთთვიანი სატრენინგო ციკლი (4 ტრენინგი), რომელმაც ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები სათანადო უნარებით მოამზადა. ისინი აქტიურად იმუშავებენ სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან ადგილობრივ დონეზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის დანერგვისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

ონლაინ სივრცეში ჩატარებულ ტრენინგს ესწრებოდნენ დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები 5 სამიზნე მუნიციპალიტეტიდან (ხონი, წყალტუბო, ქუთაისი, სენაკი, ზუგდიდი). მუშაობა მიეძღვნა თემას: „ადვოკატირება მტკიცებულებების საფუძველზე“.

ტრენინგის მიზანი იყო ქალთა ჯგუფების უნარების ამაღლება წარმატებული ადვოკატირებისთვის. მონაწილეებმა განიხილეს ადგილობრივ დონეზე ადვოკატირების ჩატარების შემაფერხებელი ფაქტორები, განსაზღვრეს სამიზნე ჯგუფები და დაინტერესებული მხარეები, შეიმუშავეს თვითმმართველობებში არსებული საჭიროებების ადვოკატირების ჩარჩო გეგმის სამუშაო დოკუმენტი.

ტრენინგში მონაწილეობა სასარგებლო აღმოჩნდა დევნილ საინიციატივო ჯგუფების წევრებისთვის, რომლებიც პროექტის ფარგლებში თვითონაც ჩაერთვებიან ადვოკატირების პროცესში.

 

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

„სამოქალაქო ჩართულობა და ქალთა მონაწილეობა“ ამ თემაზე გაიმართა ტრენინგი სენაკში ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან.

მონაწილეთა მხრიდან აქტიური ინტერაქციის ფონზე ჩაიარა ტრენინგმა. მონაწილეებმა იმსჯელეს დაბალი სამოქალაქო აქტივიზმის მიზეზებზე. მოისმინეს ინფორმაციები, რა რესურსები არსებობს სამოქალაქო ჩართულობის კუთხით ადგილობრივ დონეზე: როგორ იქმნება პეტიციები,  რა დანიშნულება აქვს დასახლების კრებებს.

მონაწილეთა შეფასებით, ტრენინგი ინფორმაციული და პროდუქტიული იყო, მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე გაიზრდება მოტივაცია და ქალთა ჩართულობის მაჩვენებელი.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

ორდღიან ტრენინგს „მშვიდობის მშენებლობა და ნდობის გამყარება“ 50 მონაწილე ესწრებოდა ონლაინ. იყო წარსულის გახსენება, მსჯელობა სამშვიდობო მოლაპარაკებების და ნდობის აღდგენის მექანიზმებზე.

ქუთაისის, წყალტუბოს, სენაკის, ხონის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების დევნილ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ინტერაქტიული და ჯგუფური მუშაობით გამოავლინეს კონფლიქტების მოგვარების და ნდობის შენების უნარი.

ტრენინგის მონაწილეებმა აღნიშნეს:

„მშვიდობის შენება ომგამოვლილი საზოგადოებისთვის რთული და მტკივნეული პროცესია, თუმცა შესაძლებელია და აუცილებელიც“.

„ქალები ომის მსხვერპლნი ან შეურაცხყოფის პასიური ობიექტები კი არ უნდა ვიყოთ, არამედ მშვიდობის მშენებლობის მნიშვნელოვანი აქტორები უნდა გავხდეთ“.

„ასეთი ტიპის პროექტები ხელს უწყობს იმას, რომ საზოგადოება მომზადდეს კონფლიქტების მოგვარებისთვის - ინფორმაციულად, საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენით, განსაკუთრებით ეფექტიანი კომუნიკაციის მხრივ“.

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა  ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

- დავფიქრდი კითხვაზე: „რითი ვარ გამორჩეული და რა გამიკეთებია განსაკუთრებული ჩემი ოჯახისთვის, ადამიანთა ჯგუფისთვის?“

- ძალიან მენიშნა თვისება, რომელიც ყველა ლიდერმა უნდა გამოიყენოს, მაგრამ არ იყენებს: „თანამშრომლების შექება, მათი დამსახურების დანახვა, დაფასება და აღიარება“.

- მომეწონა და დამაფიქრა ლიდერის სასურველმა და არასასურველმა თვისებებმა.

- საინტერესო იყო სავარჯიშო თვითპრეზენტაციის ეტაპების გამოყენებით. არასდროს მიფიქრია,  ასეთი თანმიმდევრობა თუ იყო საჭირო.

- ვიდეორგოლების საშუალებით დავინახე წარმატებული და წარუმატებელი საჯარო გამოსვლის ნიმუშები.

- აქ მიღებულ ცოდნას აუცილებლად გამოვიყენებ ცხოვრებაში.

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

მეორე რაუნდი დაიწყო!..

ახალგაზრდების უნარების განვითარება ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა!

სწორედ ამ მიზანს ემსახურება მცირე საგრანტო პროექტების დაფინანსების კომპონენტიც.

როგორ ვაქციოთ იდეები და ინიციატივები რეალობად, როგორ დავგეგმოთ საპროექტო აქტივობები - ამ საკითხებზე ჩატარდა ტრენინგი წყალტუბოში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ქუთაისის, ხონის, წყალტუბოს, სენაკისა და ზუგდიდის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა.

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image