ლანჩხუთის სამუშაო ჯგუფი აქტიურად არის ჩართული მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების პროცესში. ჯგუფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა რეფორმის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც ლანჩხუთის საკრებულომ 2020 წლის დეკემბერში დაამტკიცა. ამჟამად ჯგუფის ყურადღება მიმართულია გეგმის შესრულების მონიტორინგისკენ.

სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე გაიმართა საუბარი სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე და დაისახა პრიორიტეტული აქტივობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ჩართულობას მმართველობის პროცესში.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა მიეძღვნა საჯარო მმართველობის პროცესში ახალგაზრდობის როლისა და მათი საჭიროებების განხილვას.  სამუშაო ჯგუფის წევრებთან ერთად მონაწილეობდნენ პროექტის ფარგლებში ახლახან შექმნილი ახალგაზრდული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების  - „ლანჩხუთის ახალგაზრდული მოძრაობა“ და „რუდუნი“ - წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ისაუბრეს აქტუალურ პრობლემებზე საჯარო მმართველობის დანერგვის მიმართულებით. გამოიკვეთა ახალგაზრდების მაღალი მოტივაცია და მზადყოფნა, საკუთარი წვლილი შეიტანონ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში. შეხვედრაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს პარტნიორი ორგანიზაციების - ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი და საქართველოს სასოფლო დარბაზი - წარმომადგენლებმა.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები