საგრანტო განაცხადების და პროექტების შემუშავებას მიეძღვნა ტრენინგი, რომელიც ბათუმში ჩატარდა 8 მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის.

პროექტის მიხედვით ახლა მიმდინარეობს რიგით მეორე საგრანტო კონკურსი. ტრენინგი დაეთმო კონკურსზე წარსადგენი პროექტების დამუშავებას და კორექტირებას. მუშაობა საკმაოდ ნაყოფიერად წარიმართა, რადგან ტრენინგის ფორმატი თეორიულ ნაწილთან ერთად მონაწილეთა აქტიურ ჩართულობასაც მოიაზრებდა. ყველა ორგანიზაციამ შეძლო თავისი საპროექტო განაცხადის კორექტირება და სრულყოფა.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

პანდემიის პირობებში ჩატარებული ონლაინ მუშაობის შემდეგ ქუთაისში  ტრენინგზე პირველად შეიკრიბნენ 8 მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ტრენინგი ლობირების საკითხებს მიეძღვნა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად განხილულ იქნა აქტუალური ქეისები. ინტერაქტიული მუშაობა წარმართა ტრენერმა ელისაბედ სოფრომაძემ. მონაწილეთა თქმით, ეს მათთვის სასარგებლო და ნაყოფიერი დღე იყო.

ტრენინგის ორგანიზატორია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“. მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტის „განხეთქილების დაძლევა - ხალხთაშორისი ინიციატივები კონფლიქტის მოგვარებისთვის“ პირველი საერთო ღონისძიება საირმეში ჩატარდა 27-28 მარტს. ეს იყო ტრენინგი თემაზე „კონფლიქტების ნაადრევი პრევენციის გენდერულად ორიენტირებული სისტემა (GREWS)“. მასში მონაწილეობდნენ პროექტის ფარგლებში შექმნილი ქალთა და ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების წევრები ქუთაისის, წყალტუბოს, ხონის, სენაკის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებიდან.

ტრენინგზე მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით საინიციატივო ჯგუფის წევრები ჩაერთვებიან კვლევებში, რომლებიც სამიზნე მუნიციპალიტეტებშია დაგეგმილი.

ახალგაზრდული განწყობა იგრძნობოდა იმ დღეს ფონდი „სოხუმის“ ოფისში. ქუთაისის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებიდან მოწვეულმა უფროსკლასელებმა მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგზე „კონფლიქტის მართვა, პოზიტიური კომუნიკაცია, ტოლერანტობა, ემპათია, ლიდერობა სამოქალაქო აქტივიზმი“. 

ახალგაზრდებს მოეწონათ კომფორტული ატმოსფერო, თემები, დამოკიდებულება მონაწილეებს შორის, თამამად ირგებდნენ როლებს სხვადასხვა აქტივობაში.

ტრენინგის ბოლოს მონაწილეებმა შთაბეჭდილებებიც გაგვიზიარეს. აი, მოკლე ფრაზები მათი ჩანაწერებიდან:

ელენე შენგელია (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკის საჯარო სკოლა): - ტრენინგმა გაამყარა ჩემში არაფორმალური განათლების ფესვები... ჩემმა ცოდნამ და ტრენინგზე მიღებულმა ცოდნამ შეავსო ერთმანეთი და შექმნა მყარი ჯაჭვი.

მარიამ ქართველიშვილი (ქუთაისი): - იმას, რაც ვისწავლე,  ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოვიყენებ და  თანატოლებსაც გავუზიარებ.

ფონდების მოძიება, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დარეგისტრირება, თვითპრეზენტაცია, შედეგების წარმოდგენა - ყველა საკითხი ერთმანეთზე საჭირო, საინტერესო და სასარგებლო იყო. ამიტომაც ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორები აქტიურად ჩაერთნენ ორდღიანი ონლაინ ტრენინგის პროცესში.

მონაწილეები  გაეცნენ  ორგანიზაციის რეგისტრაციის პროცედურებს, საჭირო დოკუმენტებს. განსაკუთრებით საინტერესო იყო ტრენინგის ის ნაწილი, რომელიც ეთმობოდა თვითპრეზენტაციის უნარების გაღრმავებას, საქმიანობის შედეგების წარმოჩენას და ამ შედეგების ფორმულირებას წარმატების ისტორიად.

15 ახალი ორგანიზაცია შეემატა სამოქალაქო საზოგადოებას 8 მუნიციპალიტეტში. ეს ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. მათ დარეგისტრირების შემდეგ საჭირო სწავლებაც უტარდებათ.

„პროექტებისა და საგრანტო განაცხადების შემუშავება“ - ახალბედა ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამ თემაზე ჩატარებულ ტრენინგს დაესწრნენ და გაეცნენ საპროექტო საგრანტო განაცხადების შედგენის პროცესსა და ეტაპებს. ონლაინ ფორმატის მიუხედავად, ტრენინგი მონაწილეთა აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობდა. განხილული თეორიული საკითხები და კონკრეტული მაგალითები დაეხმარება მათ განაცხადის ფორმის მიხედვით საპროექტო იდეის  შემუშავებაში.

18-19 თებერვალს იმერეთის, სამეგრელოს, გურიის და აჭარის 16 ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ორდღიანი ტრენინგი ჩატარდა. პირველ დღეს განიხილეს მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის შემუშავების საკითხი, ორგანიზაციული, ტექნიკური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. მეორე დღე კი მუნიციპალური სამოქმედო გეგმების შემუშავებას დაეთმო.

ტრენინგის მონაწილეებს ჰქონდათ საინტერესო გამოსვლები მუნიციპალიტეტებში არსებული მიდგომების, წარმატებული პრაქტიკის და გამოწვევების საკითხებზე.

ისინი უკვე არიან ლიდერები, რადგან ფონდი „სოხუმის“ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მუშაობას წარმართავენ 11 მუნიციპალიტეტში. ტრენინგიც ბევრი გაუვლიათ, თუმცა სწავლება არასოდესაა ზედმეტი. ამიტომაც ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორებისთვის ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი, რომელზეც განხილული იყო აქტუალური თემები: ლიდერობის ფენომენი, სამოქალაქო აქტივიზმი და ადვოკატირების სტრატეგია.

ონლაინ სივრცე მონაწილეებისთვის იქცა ადგილად, სადაც მათ შეძლეს თავიანთი ცოდნის და ინფორმაციის გაზიარება ერთმანეთისთვის, ახლებური რაკურსით დაინახეს ლიდერობა, გუნდთან მუშაობის და ადგილობრივი პრობლემების ადვოკატირების საკითხი.

 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი, რომლის მიზანი იყო ადვოკატირების არსის, ეტაპებისა და განხორციელების ფორმების მოკლე მიმოხილვა. დისკუსიების და ჯგუფური მუშაობის დროს მონაწილეებმა იმსჯელეს ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის ჯეროვნად გატარების შემაფერხებელ ფაქტორებზე, განსაზღვრეს და გააანალიზეს ადვოკატირების სამიზნე ჯგუფები და დაინტერესებული მხარეები. ტრენინგზე საფუძველი ჩაეყარა თვითმმართველობებში არსებული საჭიროებების ადვოკატირების გეგმის სამუშაო დოკუმენტს, რომელზეც მომავალში დაეფუძნება „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის“ წარმომადგენლებისა და ფონდი „სოხუმის“ ერთობლივი ადვოკატირების სტრატეგია რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები