„ადვოკატირება - ერთ-ერთი სეგმენტი ძალადობის პრევენციის დროს“ - ასეთია ფონდი „სოხუმის“ საინფორმაციო ბიულეტენის აგვისტოს ნომერის თემა.

სიტყვა „advocacy“ წარმოიშვა სიტყვიდან „advocare“ და ნიშნავს „მოწოდებას, მხარდაჭერას ცვლილებისათვის.“

როგორც პუბლიკაციაშია ნათქვამი, ადვოკატირება არის:    აქტიურობა საკუთარი და სხვისი ინტერესების დასაცავად, მოქმედებები  ცვლილებების მისაღწევად, ზემოქმედება საზოგადოებრივ აზრზე, გაერთიანება, მხარდაჭერა ცვლილებების მოსახდენად.

ნომერში წარმოდგენილია წარმატებული და წარუმატებელი ადვოკატირების ქეისები. აქვეა რჩევები - რისი ცოდნა არის აუცილებელი ადვოკატირების კამპანიის წამოწყებამდე.

ბიულეტენი გამოდის პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer

Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

„ფასილიტაცია“ (facilitate) ინგლისური სიტყვა და პროცესის გაიოლებას, დახმარებას ნიშნავს. იგი გულისხმობს პროცესის წარმართვას მესამე ნეიტრალური მხარის მონაწილეობით.

ამ საკითხს ეძღვნება ფონდი „სოხუმის“ ივლისის საინფორმაციო ბიულეტენი, რომლეიც გამოდის პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში.

ნომრის თემაა „მედიატორობა, ფასილიტაცია - უმოკლესი გზა ძალადობის პრევენციისკენ“.

პუბლიკაციაში მოყვანილია წარმატებული და წარუმატებელი მედიატორობის მაგალითები. მოცემულია სასარგებლო რჩევები - როგორ გავხდეთ მედიატორი და რა უნდა ვიცოდეთ ამისთვის.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

„ბულინგი - მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი ოჯახურ კონფლიქტებთან“ - ასეთია ივნისის საინფორმაციო ბიულეტენის თემა.

ბულინგი შემდეგნაირად განიმარტება: თავდასხმა, შევიწროება, დაშინება. განათლების ეროვნული ცენტრის 2016 წლის მონაცემებით, ყოველი 5 ბავშვიდან 1 ბულინგის მსხვერპლია.

ბიულეტენში მოცემულია, როგორ უნდა მოხდეს ბულინგის პრევენცია, რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ, როგორია მშობლის როლი. არის ფსიქოლოგთა რჩევები მშობლებს: როგორ მოვიქცეთ, თუ ბავშვი ბულინგის მსხვერპლია და თუ ბავშვი მოძალადეა.

ფონდი „სოხუმის“ ბიულეტენის ელექტრონული ვერსია გამოდის პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

„ემოციების მართვა - მთავარი სეგმენტი ძალადობის პრევენციაში“ - ასეთია მაისის საინფორმაციო ბიულეტენის თემა.

მასში ნათქვამია: „ემოცია პიროვნების შინაგანი მდგომარეობაა და მიმართულია გარკვეული საგნისაკენ. პიროვნების ემოციურობა ტემპერამენტზეა დამოკიდებული, თუმცა დიდ როლს ასრულებს მისი განათლების, აღზრდისა და განვითარების დონე“.

სტატიაში მოყვანილია მაგალითები - ფონდი „სოხუმის“ შეხვედრებზე გაგონილი. წარმოდგენილია საჭირო რჩევები.

ფონდი „სოხუმის“ ბიულეტენის ელექტრონული ვერსია გამოდის პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

კომუნიკაცია მოდის ლათინური სიტყვიდან „კომუნიკარე“, რაც ნიშნავს: გავხადოთ სათქმელი ყველასთვის გასაგები... რატომ არ გვესმის ერთმანეთის, რატომ აღვიქვამთ ინფორმაციას სხვადასხვანაირად? ეს საკითხი პირდაპირ კავშირშია კომუნიკაციის ცოდნასთან და პასუხიც ასეთია: იმიტომ, რომ არ ვიცით, ან უბრალოდ არასწორად გვესმის ინფორმაციის მიწოდების ფორმები.

ბიულეტენში მოყვანილია ეფექტური და არაეფექტური კომუნიკაციის მაგალითები, მოცემულია საჭირო ინფორმაცია და რჩევები.

ფონდი „სოხუმის“ საინფორმაციო ბიულეტენის ელექტრონული ვერსია გამოდის პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში და ვრცელდება სხვადასხვა შეხვედრაზე.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

საქართველო აღმოსავლეთ ევროპაში მეორე ადგილზეა მოლდავეთის შემდეგ გოგონების ნაადრევი ქორწინებებით. მას მოსდევს თურქეთი და ტაჯიკეთი.

გამონაკლისის სახით, 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვებოდა მისი ნებით და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით, ისეთი მიზეზის არსებობისას, როგორიცაა ორსულობა. 2017 წლის იანვრიდან კი ეს გამონაკლისიც გაუქმდა და 18 წლამდე პირთა ქორწინება კანონით სრულად აიკრძალა.

ეს და სხვა აქტუალური საკითხები გაშუქდა ფონდი „სოხუმის“ საინფორმაციო ბიულეტენში. ბიულეტენის ელექტრონული ვერსია გამოდის პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში და ვრცელდება სხვადასხვა შეხვედრაზე.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer

Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გენდერული სტერეოტიპები - გაბატონებული შეხედულება ქალისა და მამაკაცის მახასიათებლების და როლების შესახებ - ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია ფონდი „სოხუმის“ შეხვედრებზე. ამიტომაც მიეძღვნა ამ თემას საინფორმაციო ბიულეტენის თებერვლის ნომერი. ბიულეტენში ახსნილია, რატომ დავინტერესდით ამ თემით, მოყვანილია მაგალითები და მოცემულია რჩევები, როგორ ვებრძოლოთ სტერეოტიპებს. როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ...

ბიულეტენის ელექტრონული ვერსია გამოდის პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში და ვრცელდება ფონდი „სოხუმის“ შეხვედრებზე.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ქალთა მიგრაცია - საკითხი, რომელიც საქართველოში ყველას ერთნაირად აწუხებს,  რადგან არ არსებობს ოჯახი, რომლის წევრი თუ არა, რომელიმე ახლობელი უცხოეთში არ იყოს წასული.

ისტორიები ამ საკითხზე უამრავია, ზოგი კარგი ფინალით, ზოგიც - ცუდით. სტატისტიკურად, მიგრაციაში მყოფთა 67% ქალია. თუმცა სტატისტიკის გარეშეც ნათელია, რომ ქალთა დენადობა უცხოეთში ბოლო წლებში კიდევ უფრო გაიზარდა. 

ბიულეტენში მოთხრობილია რამდენიმე ისტორია, განხილულია ოჯახის წევრების და საზოგადოების პასუხისმგებლობის საკითხი.

ფონდი „სოხუმის“ საინფორმაციო ბიულეტენის ელექტრონული ვერსია გამოდის პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში და ვრცელდება სხვადასხვა შეხვედრაზე.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

მთელი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად გამოდიოდა ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი. წლის ბოლოს კი დაიბეჭდა საანგარიშო ჟურნალი „ქალთა ხმა“. მასში შეჯამდა პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ ერთი წელიწადი. ჟურნალში მოთხრობილია ფონდი „სოხუმის“ აქტიურობის შესახებ - ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების ადვოკატირებული და მოგვარებული პრობლემები, ფორუმ-თეატრის საქმიანობა, ახალგაზრდული კლუბების ინიციატივები, 16-დღიანი კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. და, რაც მთავარია, ცვლილებები ქალების ცხოვრებაში, საზოგადოებაში...

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები