თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფი მორიგ შეხვედრაზე შეიკრიბა. შეხვედრაზე განხილული იყო სამოქალაქო ბიუჯეტირების დოკუმენტი, რომელიც უკვე დასრულების სტადიაშია. აქტიურად მუშაობს კომისია და ივლისში დოკუმენტს საკრებულოს სხდომაზე წარადგენენ.

მთავარი თემა იყო აგრეთვე ადგილობრივი საჭიროებების კვლევა, რომელიც ახლახან დაასრულეს სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. კვლევამ ბევრი საკითხი წარმოაჩინა: საჭიროა კომუნიკაციის გაუმჯობესება მერიასა და საკრებულოსთან, სოციალური პროგრამების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას, აუცილებელია ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება და ა.შ. სამუშაო ჯგუფი ამ და სხვა საკითხების ადვოკატირებას დაიწყებს.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ხონში სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბა. შეხვედრაზე განიხილეს ეთიკის კოდექსის  საბოლოო ვერსია, რომელიც მზად არის საკრებულოს სხდომაზე წარსადგენად.

მეორე საკითხად დღის წესრიგში იდგა - ინფორმაცია ადგილობრივი საჭიროებების კვლევის შესახებ. ისაუბრეს კვლევის დროს გამოკვეთილ პრობლემებზე და შემუშავებულ რეკომენდაციებზე. წარმოდგენილ საკითხებს  შორისაა მიღების დღეები საკრებულოში და ვებგვერდზე სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენელთა მონაცემების მოთავსება. ყოველივე ეს საჭირო ადამიანებთან მიმართვას და პრობლემების მოგვარების გზებს გაუადვილებს მოქალაქეს. სამუშაო ჯგუფის შემდეგ შეხვედრაზე ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრებენ.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ვანის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა მოქალაქეთა საჭიროებების კვლევა - შეგროვდა რაოდენობრივი მონაცემები, გაიმართა ინდივიდუალური ინტერვიუები ექსპერტებთან და ფოკუს-ჯგუფები მოწყვლად ჯგუფებთან.

შემდეგ მოხდება კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების ადვოკატირება შესაბამის უწყებებში და მოქალაქეთა პრიორიტეტული საკითხების ინტეგრირება მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმაში.

კვლევაზე იმუშავეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა - „თანადგომა-2020“ და „მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტური მმართველობისა და სამართლინობისთვის“. 

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ  ტრენინგები თემაზე „პეტიცია - ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა“.

ტრენინგის პირველ ნაწილში მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში, მოქალაქეთა მონაწილეობის განმაპირობებელ ფაქტორებსა და ფორმებზე, პეტიციის როლზე, მნიშვნელობაზე და მიღების წესებზე.

მეორე ნაწილში ისინი გაეცნენ ხონის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ჩაშენებული ელექტრონული პეტიციის აპლიკაციას, რეგისტრაციის, ხელმოწერის და ხელმოწერის შემდგომ პროცედურებს. ელექტრონული პეტიცია მომზადდა და დაინერგა  პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს ორგანიზებით და ფონდ „სოხუმთან“ პარტნიორობით სახელისუფლებო სტრუქტურებისა და სოციალური ინსტიტუტების წარმომადგენელთა მონაწილეობით გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე: „ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დაცვა, სოციალური თანამშრომლობა და რეფერირება“. განხილულ იქნა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის ქეისები. ფონდი „სოხუმის“ მიერ მოწვეულმა სტუმრებმა - სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა ქობულეთელ კოლეგებს გაუზიარეს გამოცდილება ბავშვთა უფლებების დაცვის მხრივ.

შეხვედრის მონაწილეებმა ძალადობის კუთხით არსებული სიტუაცია გააანალიზეს და სოციალური თანამშრომლობის პერსპექტივები განსაზღვრეს.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

ეს სტატია ფონდი „სოხუმის“ სამშვიდობო საქმიანობას მოუთხრობს „ახალი განათლების“ მკითხველს - კონკრეტულად  საუბარია ახალ პროექტზე „გან­ხეთ­ქი­ლე­ბის დაძ­ლე­ვა - ხალ­ხ­თა­შო­რი­სი ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი კონ­ფ­ლიქ­ტის მოგ­ვა­რე­ბის­თ­ვის“. და ასახულია ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფებთან ჩატარებული ტრენინგების ციკლი.  

ამ მუშაობაში განსაკუთრებულია ახალგაზრდების როლი და სტატიაშიც სწორედ ეს არის ხაზგასმული - მათი ინტერესი, მეტი გაიგონ კონფლიქტის შესახებ და გა­ნი­ხი­ლონ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი თე­მე­ბი. მათი სურვილი - გამოავლინონ ინიციატივები და გახდნენ მშვიდობისმყოფელები...

 

https://akhaliganatleba.ge/

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

„თანასწორობა ახლა“ და „სამოქალაქო სპექტრი თანასწორობა“ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ამ ორმა ადგილობრივმა ორგანიზაციამ მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასება ჩაატარა. სიღრმისეული ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებული იყო კვლევის სხვადასხვა ფორმა: ანკეტირება, ინდივიდუალური ინტერვიუ და ფოკუს-ჯგუფი. კვლევაში ჩართული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეისწავლეს და შეაფასეს ბაღდათის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოქალაქეთათვის გაწეული მომსახურების ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა და ინკლუზიურობა.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ადგილობრივი რეფერირების სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით ფონდმა „სოხუმმა“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მრგვალი მაგიდა ჩაატარა.

შეხვედრაზე იმსჯელეს ძალადობის პრევენციასა და მსხვერპლთა დაცვაზე,  ძალადობის კუთხით არსებულ სიტუაციასა და სოციალურ თანამშრომლობაზე.  აქცენტი გაკეთდა ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე და ადგილობრივ სტრუქტურებთან თანამშრომლობის პერსპექტივაზე.

შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, ერთობლივი აქტივობებით შესაძლებელი გახდება პრობლემების იდენტიფიცირება, გაიზრდება მათი მოგვარების და პრევენციის ხარისხი.

ყველაზე დიდ გამოწვევად დასახელდა საზოგადოების დამოკიდებულება ძალადობის მიმართ. გამოიკვეთა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მუშაობის  საჭიროება და მუნიციპალური გენდერული საბჭოს გააქტიურება ამ მხრივ.

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

წყალტუბოში ორი ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფია. ჯგუფების წევრებმა შეხვედრებზე საკუთარი აქტიურობის მაჩვენებელი განსაზღვრეს და სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარების ხელისშემწყობ ფაქტორებზე გაამახვილეს ყურადღება. გაიხსენეს სამოქალაქო აქტივიზმთან დაკავშირებული კონკრეტული შემთხვევები.

მათი აზრით, ახალგაზრდების ჩართულობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარებას საზოგადოებაში.

ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე მონაწილეებმა  მოისმინეს ინფორმაცია ანკეტირებაზე, რაც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ადამიანური უსაფრთხოების  ხარისხის და გენდერული საჭიროებების შეფასებას. კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემური საკითხები გახდება ადვოკატირების საგანი, რაც მომდევნო თვიდან განისაზღვრება საინიციატივო ჯგუფის ადვოკატირების გეგმით. 

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image