შეხვედრების პირველი ხუთეული

10 იანვრიდან განახლდა მუშაობა ახალგაზრდებთან. დაიწყო ტრენინგების ციკლი - ჩატარდა 5  შეხვედრა-ტრენინგი.

თვის პირველი ხუთეული: ვანის, ბაღდათის, სამტრედიის, ქობულეთის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი ახალგაზრდების გაძლიერების ცენტრები.

ტრენინგის თემები: გენდერული თანასწორობა, ტრადიციები და სტერეოტიპები ძალადობის პრევენციისთვის. კონფლიქტის გადაჭრის გზები.

შეხვედრების მონაწილე მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთნენ სამუშაო პროცესში, ონლაინ ფორმატის მიუხედავად. სამტრედიასა და ტყიბულში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს პედაგოგებმაც. როგორც აღინიშნა, ეს მუშაობა ზრდის  ლიდერულ უნარ-ჩვევებს ახალგაზრდებში და მეტის გაკეთების მოტივაციას აძლევს მათ. ცენტრების წევრებმა უკვე ინიცირებული ღონისძიებების ჩატარების გრაფიკი შეადგინეს - როგორ გამოიყენებენ მიღებულ ცოდნას. ისინი დამოუკიდებელი მუშაობის სხვადასხვა ფორმას არჩევენ (შეხვედრა თანატოლებთან, ვიდეორგოლის მომზადება, ესეს დაწერა და ა.შ.).

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

 

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image