თბილისის წარმომადგენლობა

ქალთა ფონდი „სოხუმის" თბილისის წარმომადგენლობა დაარსდა 2019 წლიდან. მისი მთავარი მიზანია:

- ორგანიზაციის ინსტიტუციური გაძლიერება;

- ორგანიზაციის საქმიანობის ცნობადობის გაზრდა სახელმწიფო უწყებების, საერთაშორისო და არასამათვრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრების გზით;

- ფონდების მოძიება;

- ორგანიზაციაში ხანგრძლივი და მრავალმხრივი მუშაობის შედეგად დაგროვილი გამოცდილების და განხორციელებული კვლევების მიგნებების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების ადვოკატირება ცენტრალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე;

- ქვეყნის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გენდერული თანასწორობის მისაღწევად, საზოგადოებასა და ოჯახში ქალის როლის და მნიშვნელობის გასაზრდელად აუცილებელი საკანონმდებლო თუ ინსტიტუციური ცვლილებების ინიცირება;

- საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის/ტრანსფორმაციის ხელშესაწყობად და სამშვიდობო პროცესში ქალთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით განსხვავებული მიდგომების და სტრატეგიების ინიცირება და ადვოკატირება;

- კონფლიქტით დაზარალებული და დევნილი ქალების და გოგონების საჭიროებების კვლევა, პრობლემების გადაწყვეტის ადვოკატირება ნაციონალურ და ადგილობრივ დონეზე, და შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე;

-  მედიის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა, ორგანიზაციის მიღწევების, შეთავაზებული სერვისების, მიმდინარე პროექტების და ბენეფიციართა ცხოვრებაში არსებული გამოწვევების მაქსიმალურად გაშუქების მიზნით.

 https://www.facebook.com/FStbilisioffice

გამოქვეყნებულია ისტორია

ორგანიზაციის სტრუქტურა

ორგანიზაციის დაარსების დღიდან ფონდი „სოხუმის“ თავმჯდომარეა ალლა გამახარია.

დამფუძნებელთა კრებამ 2021 წლის 24 სექტემბერს ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორად  აირჩია თეა თორინავა.

გამგეობის წევრები: 

1. ალლა გამახარია

2. მერი გელაშვილი

3. ეკატერინე გამახარია

4. თამარ კუხალაშვილი

5. ნინო ჭაბუკიანი

გამოქვეყნებულია მმართველობა

მისია და ღირებულებები

  • სამშაბათი, 26 იანვარი 2021
  • 3432 ჯერ

ორგანიზაციის მისია

  • ქალთა საზოგადოებრივი, ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერების ხელშეწყობა მათი სოციალური, საგანმანათლებლო და სამართლებრივი შესაძლებლობების განვითარების, სქესთა შორის თანასწორობის მიღწევის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის გზით. 
გამოქვეყნებულია მისია

ჩვენი ისტორია

ჩვენს სახელში არის სიტყვა „სოხუმი“ - ჩვენი საყვარელი ქალაქის, აფხაზეთის დედაქალაქის სახელი.
ორგანიზაციის თანამშრომელთა უმრავლესობა აფხაზეთიდანაა და ახლა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ცხოვრობს დევნილის (იძულებით გადაადგილებული პირის) სტატუსით - მას აქეთ, რაც 1992-93 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ ქართულ მოსახლეობას იძულებით დაატოვებინეს აფხაზეთი.
დევნილობასთან დაკავშირებული უამრავი პრობლემის მოგვარება მხოლოდ გაერთიანებით და ერთმანეთის მხარდაჭერით იყო შესაძლებელი. სწორედ ეს იყო კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ შექმნის მიზანი. თავიდან მას ჰქონდა ქველმოქმედების მისია, მაგრამ წლების მანძილზე ფონდი „სოხუმის“ სამოქმედო არე გაფართოვდა და ის გადაიქცა სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთ ძლიერ ორგანიზაციად ქვეყანაში, რომელიც 24 წელზე მეტია, აქტიურად მუშაობს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის და არაძალადობრივი კულტურის დამკვიდრების, ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების და მშვიდობის მშენებლობაში მათი ქმედითი ჩართვის მიმართულებით.
ფონდი „სოხუმი" 1997 წელს დარეგისტრირდა (რეგისტრაცია №7) და 1999 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მოხდა მისი ხელმეორე რეგისტრაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროში.
ორგანიზაციის დამფუძნებლები არიან: ალლა გამახარია, მერი გელაშვილი, ნანული რამიშვილი და აწ განსვენებული ჟანა ჭაბუკიანი.

2019 წელს დაარსდა  ორგანიზაციის თბილისის წარმომადგენლობა (ვებგვერდზე არის კატეგორია  - თბილისის ოფისი).   

2021 წლის 19 ოქტომბრიდან ორგანიზაციას ეწოდა ქალთა ფონდი „სოხუმი“ (გადაწყვეტილება მიიღო დამფუძნებელთა კრებამ 2021 წლის 24 სექტემბერს და დამტკიცდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ).

 

თბილისის წარმომადგენლობა

გამოქვეყნებულია ისტორია

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image