დასრულდა ქალთა ფონდი "სოხუმის" მიერ ორგანიზებული მრგვალი მაგიდების შეხვედრები, რომლის მთავარი მიზანი იყო მუნიციპალური სერვისების განვითარება ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე   ეფექტიანი რეაგირებისთვის - ინტერსექტორული თანამშრომლობითა და კოორდინაციით ცენტრს, რეგიონსა და მუნიციპალიტეტებს შორის.

ამჯერად, ცენტრალურ დონეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსი - მაკა ფერაძე და გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს წევრი - თამარ ტარიაშვილი წარმოადგენდნენ.  სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციას კი გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი - ნანა კაკაჩია.

შეხვედრის დიდი ნაწილი სამეგრელო-ზემო სვანეთის ცალკეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს დაეთმო, რომლებმაც არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებზე ინფრომაცია  ერთმანეთს გაუზიარეს.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გრძელდება ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ორგანიზებული  მრგვალი მაგიდის შეხვედრები. ამჯერად შეხვედრა გურია-აჭარის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით შედგა, სადაც ცენტრალურ ხელისუფლებას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსის მოადგილე - ელისო შონია წარმოადგენდა.

ღონისძიებაზე მონაწილეებს ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერულად ორიენტირებული პოლიტიკის  დანერგვის საქმეში - ექსპერტმა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის მიმართულებით - ემა კამკიამ გაუზიარა. მან ყურადღება ძირითად მიღწევებზე, ჯერ კიდევ არსებულ გამოწვევებსა და მათზე რეაგირების შესაძლო გზებზე გაამახვილა.

ფონდი "სოხუმის" ახალი მონიტორინგის ანგარიშში - "ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“ ასახული მიგნებები და რეკომენდაციები მკვლევარმა - ნინო კორინთელმა წარმოადგინა.

16 აქტიური დღის ფარგლებში ქალთა ფონდი "სოხუმი", თბილისის წარმომადგენლობასთან ერთად, მრგვალი მაგიდების სერიას მართავს იმერეთის, გურია-აჭარის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონების სახელმწიფო რწმუნებულთა ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების მონაწილეობით.

ჩვენ გვჯერა, რომ მსგავსი შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებს შორის თანამშრომლობის, ინფორმაციის გაცვლისა და კოორდინაციის გაძლიერების ხელშესაწყობად.

მიმდინარე შეხვედრა გაიმართა იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით, რომელსაც იმერეთის მუნიციპალიტეტების გენდერზე პასუხისმგებელ პირებთან ერთად, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსი - მაკა ფერაძე ესწრებოდა.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

2021 წლის 11 ნოემბერს ონლაინ გაიმართა ადამიანის უფლებების საბჭოს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა. სხდომაში მონაწილეობდა როგორც ცენტრალური ხელისუფლების რელევანტური უწყებების წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრას ხელმძღვანელობდა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში - ნიკო თათულაშვილი.

მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ის ძირითადი ინდივიდუალური მიღწევები და გამოწვევები, რაც თან ახლავს გენდერული  თანასწორობის, ქალთა და ოჯახში ძალადობის  წინააღმდეგ მუშაობის პროცესს.

კომისიის სხდომას ქალთა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის ოფისის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ეკატერინე გამახარიამ დისკუსიისას დამსწრეებს ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება გაუზიარა და მოკლე დროის მიუხედავად, ყურადღება გადაუდებელ საჭიროებებზე გაამახვილა. კერძოდ:

ფონდი "სოხუმის"  მორიგი მონიტორინგის ანგარიში: "ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“.

დოკუმენტში წარმოდგენილია ის ძირითადი ბარიერები, რაც  ქალთა დასაქმებას უშლის ხელსმათ შორის, სამუშაო გრაფიკის და  ბაღის/სკოლის სამუშაო საათების მოუქნილობა; დამსაქმებლის დაბალი მგრძნობელობა მოწყვლადი კატეგორიის ქალების, მათ შორის, მარტოხელა დედების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების მიმართ; უწყვეტი საზაფხულო განათლების, დღის ცენტრების, ბაგა-ბაღების, გახანგრძლივებული ჯგუფების, სპორტულ და ხელოვნების მრავალპროფილური წრეების ნაკლები ხელმისქაწვდომობა და ა.შ. აღნიშნული ბარიერების დაძლევა შეუძლებელია ფინანსური და ადამიანური რესურსების მობილიზების და სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე. ეს კი მოითხოვს სახელმწიფო სტრუქტურებსა  და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის კოორდინირებულ მუშაობას და თანამშრომლობას.  დოკუმენტში წარმოდგენილია კონკრეტული  რეკომენდაციები რაც ხელს შეუწყობს არსებული ბარიერების დაძლევას.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებითა და გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ონლაინ კონფერენცია გაიმართა თემაზე „ქალები და მობილობა - ქალთა ყოველდღიური გადაადგილების ასპექტები“, სადაც მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების „მობილობა ქალაქებისთვის“ პროგრამის დირექტორი მარტინა კოლბი, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ნინო წილოსანი და საქართველოს პრემიერ მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ნიკო თათულაშვილი.

დისკუსიის ნაწილშიაქტიურად ჩაერთო ნინო კორინთელი, ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის მკვლევარი. ის ონლაინ შეხვედრაზე დამოუკიდებელ კონსულტანტად მონაწილეობდა წარმოდგენილ კვლევაში და მისი თანაავტორია. მან პრეზენტაციაზე ხაზი გაუსვა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობას(განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისთვის) და აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ფონდი “სოხუმის” მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ანგარიში „ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“ ფოკუსირდება ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარების ბარიერებზე, ამ ორ კვლევას აერთიანებს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშემწყობ (განათლება, პროფესიული ზრდა და დასაქმება) და ხელის შემშლელ (მაგ: გადაადგილების შეზღუდვა ფონდი სოხუმის კვლევაში განხილულია, როგორც განათლების მიღების ბარიერი)  ფაქტორებზე აქცენტირება.

25 მარტს ZOOM პლათფორმის საშუალებით „ქალები ძალადობის წინააღმდეგ ევროპული ქსელის (WAVE )“ მიერ გამართულ ონლაინ ვებინარზე მიიღო მონაწილეობა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის ოფისის წარმომადგენელმა - ლინდა ჩიხლაძემ. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო WAVE-ის კვლევა - „ოჯახურ ძალადობაზე რეაგირება კოვიდ 19-ის კონტექსტში“.

ღონისძიების ფარგლებში მონაწილე ქვეყნების წამომადგენლებმა ერთმანეთს საკუთარი, ეროვნული გამოცდილება გაუზიარეს და იმ გამოწვევებსა და საჭიროებებზე იმსჯელეს, რაც თან ახლავს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე რეაგირების პროცესს პანდემიის პირობებში.

Untitled 1ფონდი „სოხუმი“ წარმოგიდგენთ  მონიტორინგის ახალ ანგარიშს ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მუნიციპალური პროგრამები და გენდერული ბიუჯეტი“. მონიტორინგის ფარგლებში შესწავლილ იქნა ორგანიზაციის სამიზნე 12 მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტებში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენციის პროგრამები და გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად შემუშავებული ადგილობრივი პოლიტიკა. ანგარიშში დეტალურად არის წარმოდგენილი მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი გამოწვევები და მათი ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული შესაბამისი რეკომენდაციები ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების და ასევე სამხარეო ადმინისტრაციის საყურადღებოდ. 

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

Untitled 2„მასწავლებლისგან გამიგონია ფრაზა: „ეს საქციელი გოგოს არ შეჰფერის“, თუმცა იქვე მოსწავლისგან პასუხი იყო ასეთი: „მასწავლებელო, საქციელს სქესი არ გააჩნია“ - პუბლიკაციაში დაფიქსირებულია ერთ-ერთი სკოლის დირექტორის ეს სიტყვები.

ფონდი „სოხუმის“ ახალ გამოცემაში გაანალიზებულია ჩატარებული კვლევის  შედეგები.

კვლევამ მოიცვა დასავლეთ საქართველოს 11 მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების დირექტორები, მასწავლებლები, რესურსცენტრის თანამშრომლები, განათლებისა და გენდერის ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ სკოლებში, მშობლები და ყოფილი მოსწავლეები. გაანალიზდა არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, გამოყენებულ იქნა ამ საკითხზე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევები და ანგარიშები.

მონიტორინგით გამოკვეთილმა სურათმა ნათლად დაადასტურა სკოლებში გენდერული სტერეოტიპების წინააღმდეგ მიზნობრივი პოლიტიკის გატარების აუცილებლობა.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image