ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრში დასრულდა საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი. კურსის მონაწილეებმა გაიარეს ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული საფუძვლები, ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება საქართველოში, საწარმოთა ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმები, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა, აღრიცხვის მეთოდოლოგია.

ბოლო შეხვედრაზე მათ სერთიფიკატები გადაეცათ. როგორც თავად აღნიშნეს, სწავლების ეს ეტაპი მნიშვნელოვანი იყო მათ ცხოვრებაში. მიღებული ცოდნა და გამოცდილება ხელს შეუწყობს თითოეულ მათგანს სამომავლო გეგმების განხორციელებაში.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

ეს ლამაზი ნაკეთობები მათი ნახელავია. ქალები გულმოდგინედ სწავლობდნენ თიხის დამუშავებას დღის სარეაბილიტაციო ცენტრში.  და აი, დასრულდა პოლიმერულ თიხაზე მუშაობის კიდევ ერთი კურსი. ბოლო გაკვეთილზე კურსდამთავრებულებმა წარმოადგინეს თავიანთი ნამუშევრები, ისაუბრეს დღის ცენტრში გატარებულ პერიოდზე, ახალი პროფესიის შესწავლაზეც და პირად ურთიერთობებზეც. პრეზენტაცია შთამბეჭდავი იყო და ქალთა ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლების დიდი მოწონებაც დაიმსახურა.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

კიდევ ერთი საფინალო დღე - ფონდი „სოხუმის“ დღის ცენტრში მუშაობა დაასრულა ჭრა-კერვის კურსმა. პროექტის მიმდინარეობისას მონაწილეები დაეუფლნენ კერვის ტექნიკას, კარგად შეისწავლეს ყველა აუცილებელი ნიუანსი. შემაჯამებელ გაკვეთილზე წარმოდგენილი იყო მათი ნაშრომები, რომლებმაც მოწონება დაიმსახურა.

მონაწილეთა განმარტებით, კურსი დაეხმარა მათ, გამხდარიყვნენ უფრო მოტივირებულები. გაუჩნდათ სურვილი, რეალობად აქციონ საკუთარი იდეები სამომავლოდ მცირე ბიზნესის წამოწყებასთან დაკავშირებით, რაც მათ ცხოვრებას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრმა განაახლა პოლიმერულ თიხაზე მუშაობის კურსი. სრულდება სწავლების პირველი თვე. კურსის მონაწილე ქალები სწრაფად და წარმატებით ითვისებენ ახალ უნარებს. მზადდება ერთობლივი ნამუშევრები. მათი თქმით, მუშაობის პროცესი მარტივია, ტექნოლოგიები - ხელმისაწვდომი, ამიტომ ამ საქმის შესწავლა და პოლიმერული თიხისგან ხელნაკეთი პროდუქციის მომზადება ბევრი ქალისთვის გახდება შემოსავლის დამატებითი ან სულაც ძირითადი  წყარო.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრში მიმდინარეობს პროფესიული უნარ- ჩვევების შესწავლა, მათ შორის ბენეფიციარებისთვის ხელმისაწვდომია საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი. სექტემბრის ბოლოს კურსზე ახალი მსმენელები მოვიდნენ. ისინი წარმატებით ეცნობიან და სწავლობენ ახალ პროფესიას: ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საფუძვლებს, საგადასახადო კანონმდებლობას, ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამებს და სხვა საკითხებს. ქალები აღნიშნავენ, რომ ამ ცოდნას ისინი პრაქტიკაში გამოიყენებენ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

კიდევ ერთმა კურსმა დაასრულა პოლიმერული თიხის გაკვეთილები ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრში. შემაჯამებელ შეხვედრაზე მონაწილეებმა წარმოადგინეს სწავლის პერიოდში შექმნილი ნამუშევრები, ისაუბრეს საკუთარ თავზე, თავიანთ შედეგებსა და გამოცდილებაზე როგორც პროფესიული განვითარების, ასევე პირადი ურთიერთობების კუთხით. პრეზენტაცია შთამბეჭდავი იყო და ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლების მოწონება დაიმსახურა.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრში დასრულდა საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი. კურსის მონაწილეები გაეცნენ შემდეგ საკითხებს: ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული საფუძვლები, ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება, საწარმოთა ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმები, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა, ორისის პროგრამა.

კურსის ბოლოს, შემაჯამებელ ტესტირებაზე ჯგუფის მონაწილეებმა კარგი მომზადება აჩვენეს. ისინი პრაქტიკაში გამოიყენებენ მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

ეს დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის ოთახია. აქ პოლიმერულ თიხაზე მუშაობის კურსები ტარდება.

ამჯერად მუშაობა ფსიქოლოგის საუბარმა გაწყვიტა. ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგი მანანა გოცირიძე ქალებს ცალკეც ხვდება და ესაუბრება. მათ ბევრი კითხვა აქვთ და ყოველთვის იღებენ კომპეტენტურ პასუხს.

დღეს კი ჯგუფთან საუბრის თემაა სტრესი და ფსიქოლოგის რჩევები ასეთია:

ჩვენს შფოთიან დროში ყველა ჩვენგანს განუცდია სტრესი. სტრესს ვერ დაემალები. ასეთ სიტუაციაში აუცილებელია ემოციების მართვა, რომ ემოციებმა არ გმართონ შენ. სტრესის ასაცილებლად ორი ოქროს წესი არსებობს:

წესი №1. დამშვიდდით, მიეცით ტვინს შესაძლებლობა, დაიბრუნოს კონტროლი სხეულზე და მეტყველების ორგანოებზე.   

წესი №2. მოახდინეთ ფოკუსირება და ენერგიის კონცენტრირება იმაზე, რაც გასაკეთებელი გაქვთ.

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

ფონდი „სოხუმის“ დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის მთავარი მისია ძალადობის მსხვერპლის რეაბილიტაცია და დაცვაა. ამიტომაც ფონდი „სოხუმი“ მუდმივად ეძებს  თანამოაზრეებს, მხარდამჭერებს, რომლებთანც ერთად პრობლემების მოგვარებაში შეუწყობს ხელს ცენტრის ბენეფიციარებს.

ამ მიზნით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ფონდ „სოხუმსა“ და სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს შორის.

მემორანდუმის თანახმად, ფონდი უზრუნველყოფს ფსიქოლოგიური და სამართლებრივ დახმარებას, პროფესიული კურსების მიწოდებას, სოციალური მუშაკის და სარეაბილიტაციო ცენტრის მომსახურებას ქალაქ ქუთაისში.

სააგენტო მსხვერპლს სთავაზობს სხვადასხვა სერვისს, მათ შორის: ფსიქოლოგიურ-სოციალურ და სამართლებრივ დახმარებას, დროებით სადღეღამისო საცხოვრისს თავშესაფარში, კრიზისული ცენტრით და საკონსულტაციო ცხელი ხაზით (116 006) მომსახურებას რვა ენაზე.

როგორც მემორანდუმშია აღნიშნული, მხარეები ერთმანეთს აღმოუჩენენ სათანადო დახმარებას ძალადობის მსხვერპლის/დაზარალებულის/სავარაუდო მსხვერპლის დაცვაში.

 

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image