ციფრები ბევრს ამბობენ

  • ორშაბათი, 27 დეკემბერი 2021
  • 580 ჯერ

ფსიქოლოგი და იურისტი არ საუბრობენ ბენეფიციარებთან შეხვედრის დეტალებზე. ასეც უნდა იყოს - ეს ინფორმაცია კონფიდენციალურია.

მაგრამ უყვართ ციფრების მოყვანა.

ციფრების თანახმად კი, დეკემბერში:

ჩატარდა ფსიქოლოგის და იურისტის 6 ჯგუფური შეხვედრა თერჯოლის, სენაკის, სამტრედიის, ქობულეთის, ჩოხატაურის და წალენჯიხის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების ბენეფიციარებთან.

შეხვედრებს ესწრებოდა 27-დან 68 წლამდე ასაკის 88 ადამიანი.

5-მა ბენეფიციარმა გაიარა ფსიქოთერაპია.

ჩატარდა ფსიქოთერაპიული მუშაობა სარეაბილიტაციო ცენტრის 6 ბენეფიციართან.

მიმდინარეობს მუშაობა 3 კრიზისულ ოჯახთან.

ონლაინ გრძელდება ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია 25 ბენეფიციართან. 

იურისტმა ჩაატარა 7 ონლაინ კონსულტაცია და ორი შეხვედრა ოფისში.

ციფრები ბევრ რამეს ამბობენ… ამ მხარდაჭერას ქალები იღებენ…

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

 

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image