ფონდმა „სოხუმმა“ მუშაობა დაიწყო პროექტზე „განხეთქილების დაძლევა - ხალხთაშორისი ინიციატივები კონფლიქტის მოგვარებისთვის“. პროექტიდან გამომდინარე, ქალთა და  ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფები შეიქმნა ქუთაისის, წყალტუბოს, ხონის, სენაკის, ზუგდიდის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. თითოეულ ჯგუფში 20-დან 25-მდე წევრია.

ქალების და ახალგაზრდების ჯგუფები პარალელურად იმუშავებენ და ჩაერთვებიან პროექტით გათვალისწინებულ აქტივობებში, რაც გულისხმობს  ადგილობრივ დონეზე საჭიროებების შესწავლას და პრობლემების ადვოკატირებას. ჯგუფის წევრები  გაივლიან სპეციალურ ტრენინგებს, საგანმანათლებლო სემინარებს, რომელიც მათი კომპეტენციის ამაღლებას, სამოქალაქო აქტივიზმის გაძლიერებას ემსახურება. საინიციატივო ჯგუფების მუშაობა მნიშვნელოვანი კომპონენტია პროექტში, რომელიც შექმნის შესაძლებლობას ახალი ინიციატივების რეალიზებისთვის და ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში ტოლერანტობის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image