ფონდი „სოხუმი“ წარმოგიდგენთ სწრაფი მოკვლევის ანგარიშს - „გალის რაიონში ხანძრით დაზარალებული მოსახლეობის მოლოდინები თუ ჩაფერფლილი იმედები: საჭიროებები და რეაგირების  სტრატეგიები“, რომელშიც ასახულია 2021 წლის 4 იანვარს გალის რაიონში გაჩაღებული ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის პრიორიტეტული და გადაუდებელი  საჭიროებები.

ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს  იმ მძიმე ვითარებაზე, რომელშიც აღმოჩნდა ჯეროვანი დახმარების გარეშე მიტოვებული მოსახლეობა, რომელიც ყოველდღიურად უპირისპირდება სასურსათო, ეკონომიკურ, ჯანმრთელობის და სოციალური უსაფრთხოების რისკებს. შემთხვევიდან  ორი თვის შემდეგ ხანძრით დაზარალებული ადამიანები თავს დავიწყებულად, მიტოვებულად და უგულებელყოფილად გრძნობენ.

ანგარიშში წარმოდგენილია მოკვლევის შედეგად გამოვლენილ პრობლემათა და საჭიროებათა ნუსხა და კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება ხელს შეუწყობს გალის მოსახლეობაზე ხანძრით გამოწვეული ნეგატიური ეფექტის შემცირებას და შესაბამისი საგანგებო სტრატეგიის შემუშავებას.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები