დებატები ცაგერში, COVID-19 ვითარებიდან გამომდინარე, ონლაინ Zoom-ფორმატში ჩატარდა მეწარმე ქალთა ფონდის ორგანიზებით. შეხვედრაზე მონაწილეებს - საკრებულოსა და მერიის, სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს - შესაძლებლობა ჰქონდათ, მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საჭიროებების კვლევა და მცირე პროექტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგები მოესმინათ. საინტერესო იყო ხონისა და წყალტუბოს წარმატებული მაგალითების გაზიარება პეტიციასა და სამოქალაქო ბიუჯეტირების თემაზე.

დამსწრეთა მხრიდან იყო დიდი ინტერესი, რაც აქტიური ჩართვით და რეკომენდაციებით გამოიხატა.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

დებატებში, რომელიც ონლაინ ფორმატში ჩატარდა, მონაწილეობდნენ ბაღდათის  სამუშაო ჯგუფის წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე - ექსპერტები წყალტუბოსა და ხონის მუნიციპალიტეტებიდან.

ადგილობრივმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმა მათ მიერ განხორციელებული მცირე პროექტების შედეგებზე ისაუბრეს, წარმოადგინეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საჭიროებების კვლევა.

დებატებზე განსაკუთრებული განხილვის საგანი იყო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამოცდილება სამოქალაქო ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით. მონაწილეთათვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ელექტრონული პეტიციის თემაც. ვებგვერდს ეს ფუნქცია აქვს, მაგრამ აქამდე არ იყო გამოყენებული. ხონის პრაქტიკით კი დაინახეს, როგორ შეიძლება ეს საკითხი აქტუალური გახადო მოსახლეობაში.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

თერჯოლის დებატებმა გაამართლა ფორუმის მთავარი მისია: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის წევრები სწავლობენ ერთმანეთისგან და საუკეთესო პრაქტიკებს გადასცემენ ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში.

ჯერ იყო თერჯოლის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც დაიგეგმა და განისაზღვრა დებატების ჩატარება.

22 ივლისს კი ონლაინ დებატები ჩატარდა: საინტერესო, აქტიური, შინაარსიანი, კონკრეტული მაგალითებით და შედეგებით...

შეხვედრაში მონაწილეობდნენ თერჯოლის ადგილობრივი თვითმმართველობის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ასევე სტუმრები წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტებიდან.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

პრესკონფერენცია ჩატარდა პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენელმა მოწვეულ ჟურნალისტებს წარუდგინა პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მოქალაქეთა ადგილობრივი საჭიროებების  მეორე კვლევის შედეგები და ანალიზი.   კვლევა მიზნად ისახავდა საჯარო მმართველობის რეფორმის  შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის, ელექტრონული მომსახურების გამოყენების ხარისხის ანალიზსა და მუნიციპალიტეტებში საჯარო მმართველობის რეფორმის კონკრეტული შედეგების და გამოწვევების განსაზღვრას.

პრესკონფერენციას ესწრებოდა 24 ჟურნალისტი და მედიაში გაშუქდა განხილული საკითხები.

http://www.act2.ge/index.php/temebi-ka/sazogadoeba/2099-2021-07-20-06-23-14?fbclid=IwAR3RzH7Unk_43gwmCxdZTJUI9ILy99ygLz2TDZtp0ox-jQjJGeI2FjK2lXQ#.YPkOz-0llUk.facebook

 

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

10 ივლისიდან 20 ივლისამდე პერიოდში - ხურჩა, კოკი, შამგონა, ინგირი (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) - ეს სოფლები მოიცვა ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის გასაცნობად გამართულმა შეხვედრებმა, რომლებიც ფონდი „სოხუმის“ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ჩაატარეს.

შეხვედრებს მცირე ჯგუფებში სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეები ესწრებოდნენ. მათ ინტერესი გამოხატეს პროექტის მიერ გათვალისწინებული სიახლის მიმართ, აქტიური უკუკავშირი დაამყარეს და გამოკვეთეს საკითხები, რომელთა მიმართ პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება აინტერესებთ. ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად დასახელდა მიგრაცია.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ქალთა სამშვიდობო კოალიციის წევრმა - ორგანიზაცია „იმედმა“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა ინფორმირების კუთხით 4 შეხვედრა ჩაატარა  -ძირითადად, დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში. შეხვედრებმა მოიცვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლები: კახათი, ანაკლია, ინგირი. მოდერატორებმა ისაუბრეს, რა დადებითი შედეგები მოჰყვება ონლაინ აპლიკაციის გამოყენებას, როგორია გამოყენების ინსტრუქცია და რას მოიცავს ფონდი „სოხუმის“ მიერ შემუშავებული კითხვარი.

მოქალაქეები ინტერესით გაეცნენ ინფორმაციას ხმის ელექტრონულ მრიცხველზე. თავადაც წარმოაჩინეს საკითხები, რომელთა მოსაგვარებლად   მუნიციპალიტეტისგან მეტ მონაწილეობას ელოდებიან. გამოიყო საკონტაქტო პირები, რომლებიც პლატფორმის ამოქმედების შემდეგ კიდევ შეხვდებიან  მოქალაქეებს.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მინიპროექტების შედეგები შეაჯამეს ვანის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. ასევე განიხილეს რეკომენდაციები, რომლებიც შეიმუშავეს ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის საჯარო მმართველობის ადგილობრივ დონეზე იმპლემენტაციის მიზნით - ეს, ძირითადად, ეხება მოქალაქეთა და მერიის წარმომადგენელთა უნარების ამაღლებას ელექტრონული სერვისების გამოყენების კუთხით.

შეხვედრაზე გამოიყო ის აქტივობები, რომლებიც ჯგუფმა პროექტის დასრულებამდე უნდა შეასრულოს და მათ შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ჯგუფის წევრებს შორის განაწილდა.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

პანდემიის პირობების გათვალისწინებით, მონაწილეთა შეზღუდული რაოდენობით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში: შამგონას და ინგირის და ქალაქის სხვადასხვა ჩასახლების დევნილ და ადგილობრივ მოქალაქეებთან. შეხვედრის მიზანი - ონლაინ პლატფორმის - ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის გაცნობა, რაც თვალსაჩინოს ხდის წინასაარჩევნო პროგრამებს და  მოქალაქეს უჩვენებს მის პოზიციასთან ყველაზე ახლოს მდგომ პოლიტიკურ სუბიექტს. შეხვედრის მონაწილეებმა არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება დააფიქსირეს არჩევნების თემის მიმართ, თუმცა აპლიკაციის იდეით დაინტერესდნენ.

 

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ბაღდათში მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე განხილულ იქნა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის „თანასწორობა ახლას“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები, რომლებიც კვლევის ანალიზის დროს დაიდება. კვლევა ქალთა საჭიროებებს ეხებოდა და მისი რეკომენდაციები უნდა აისახოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმაში.

პარტნიორი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის „სამოქალაქო სპექტრი - თანასწორობა“ ხელმძღვანელმა გააკეთა ანტიკორუფციული დებულების სამუშაო ვერსიის პრეზენტაცია. დებულების დამტკიცების პროცესში ბაღდათის სამუშაო ჯგუფი ლობისტად მოიაზრება.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image