ვანის სამუშაო ჯგუფის აქტიურობა                                                              

ვანის სამუშაო ჯგუფს ბევრი საქმე აქვს და ეს კარგად გამოჩნდა საკრებულოში გამართულ შეხვედრაზე. მოისმინეს IT სპეციალისტის ინფორმაცია ოფიციალური ვებგვერდის განახლების შესახებ - ვებგვერდს ემატება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის და ონლაინ პეტიციის ფუნქციები, მექანიზმი მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის „დაგეგმე ბიუჯეტი“, განზრახულია საკრებულოს სხდომების ონლაინ ტრანსლაცია და სხვა ტექნიკური ცვლილებები. შეხვედრაზე განიხილეს საკრებულოს წევრებისათვის შემუშავებული ეთიკის კოდექსი და პარტნიორი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ ჩატარებული მესამე მონიტორინგის შედეგები.

ორი მონიტორინგის ფარგლებში გამოკვეთილი რეკომენდაციების ნაწილი უკვე შესრულდა. ჯგუფის სამოქმედო გეგმაში აისახება მესამე მონიტორინგის რეკომენდაციებიც. მათი განხორციელება კიდევ მეტ გამჭვირვალობას და ეფექტიანობას შესძენს ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობას.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

განახლდა სამშაბათი, 20 აპრილი 2021 17:58
გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები